David Perez Shihan

Menkyo Kaiden

8.Dan Iaido/Iaijutsu/Battojutsu

Fachsport-Pädagoge MAA-I

Schulleiter Seishin-Ryu


Florian Dittrich Sensei 

Chūden

1.Dan Iaido/Iaijutsu/Battojutsu

Fachsport-Pädagoge MAA-I

Dojo Leiter Wangen im Allgäu

_____________________________________________________________________________________________

Carsten Frass San

Shoden Iaido/Iaijutsu/Battojutsu

ÜbungsleiterHenning Schumm San

Shoden Iaido/Iaijutsu/Battojutsu

Übungsleiter