David Perez Shihan

8.Dan Iaido/Iaijutsu/Battojutsu

Dipl. Fachsport-Pädagoge

Schulleiter Seishin-Ryu


Florian Dittrich Sensei 

1.Dan Iaido/Iaijutsu/Battojutsu

Dipl. Fachsport-Pädagoge

Dojo Leiter Wangen im Allgäu

_____________________________________________________________________________________________


Takao Hirabayashi San
2. Dan Iaido/Iaijutsu/Battojutsu

Dojo Leiter Japan


Carsten Frass San

2. Dan Iaido/Iaijutsu/Battojutsu

ÜbungsleiterHenning Schumm San

2.Dan Iaido/Iaijutsu/Battojutsu

Übungsleiter